ליטיגציה – ייצוג בפני ערכאות משפט

אנו מאמינים כי משרדנו קיים למען הלקוח וכדי לייצגו בצורה נאמנה ויצירתית, על מנת שעניינו של הלקוח ייוצג בצורה עניינית, מדוייקת וחדה כתער בפני בית המשפט ו/או כל ערכאה רלבנטית.

א. שילה ושות' עורכי דין ייצגו ומייצגים לקוחות פרטיים ותאגידים בהליכים מורכבים ובהליכים "פשוטים", לרבות תביעות כספיות, סוגיות בתחומים שונים של המשפט האזרחי-מסחרי, סוגיות מינהליות, דיונים בפני ערכאות תכנון ובנייה, ועדות ערר לענין תביעות פיצויים עקב פגיעות תכנוניות, היטלי השבחה ומיסוי מקרקעין, דיני עבודה ועוד.

עורכי הדין של המשרד מייצגים את לקוחות המשרד בכל ערכאות המשפט וכן בועדות תכנון ובניה, ועדות ערר למיניהן, הליכי גישור, בוררויות, ועדות מכרזים, משרדי ממשלה וטריבונאלים שונים.

ליטיגציה – ייצוג בפני ערכאות משפט

אנו מאמינים כי משרדנו קיים למען הלקוח וכדי לייצגו בצורה נאמנה ויצירתית, על מנת שעניינו של הלקוח ייוצג בצורה עניינית, מדוייקת וחדה כתער בפני בית המשפט ו/או כל ערכאה רלבנטית.

א. שילה ושות' עורכי דין ייצגו ומייצגים לקוחות פרטיים ותאגידים בהליכים מורכבים ובהליכים "פשוטים", לרבות תביעות כספיות, סוגיות בתחומים שונים של המשפט האזרחי-מסחרי, סוגיות מינהליות, דיונים בפני ערכאות תכנון ובנייה, ועדות ערר לענין תביעות פיצויים עקב פגיעות תכנוניות, היטלי השבחה ומיסוי מקרקעין, דיני עבודה ועוד.

עורכי הדין של המשרד מייצגים את לקוחות המשרד בכל ערכאות המשפט וכן בועדות תכנון ובניה, ועדות ערר למיניהן, הליכי גישור, בוררויות, ועדות מכרזים, משרדי ממשלה וטריבונאלים שונים.

צור קשר

שלח

חיפה

שד' המגינים 35, קומה 4,
ת.ד. 33691, מיקוד 31336

טל' (ארצי): Tel: (972) 04-8535656 
פקס': Fax: (972) 04-8534545
Voice mail:  050-8969912

תל אביב

דרך מנחם בגין 82, קומה 2, מיקוד 67138
(במשרד: ד"ר מ. דרוקר ושות' עורכי-דין)

טל': Tel: (972) 3-5611411
פקס': Fax: (972) 3-5614460 

דירוג BDI