10.02.2017

חשבון בנק משותף להורים ולילד

מאת: עו"ד אורי שילה, עו"ד אילנה רובין

שאלה: אני מתגורר בחו"ל ואחותי מתגוררת בארץ. הורי הקשישים צירפו את אחותי כשותפה בחשבון הבנק והיא מנהלת עבורם את כספיהם. האם קיימת אפשרות שאחותי תטען שהיא שותפה בחשבון ותנשל אותי מהירושה לאחר אריכות ימים של הורי?

תשובה: הפסיקה הבדילה בין חשבון בנק שנפתח מלכתחילה במשותף בין שני שותפים או יותר, לבין חשבון בנק שנפתח על ידי פלוני, שמפקיד בו מכספיו, ומצרף את אלמוני רק בשלב מאוחר יותר.
מדובר בחשבון אליו צורפה אחותך בשלב מאוחר מאד. על פי הפסיקה, משמדובר בכספים שהיו בשלב הראשון בבעלותו הבלעדית של אחד השותפים, לכן, בכדי שמחציתם תעבור לאחותך שהצטרפה לחשבון הבנק מבלי שנתנה תמורה מצידה, עליה להוכיח כי הוריכם התכוונו במפורש לתת לה מתנה על פי הוראות חוק המתנה התשכ"ח-1968.
אם המקרה יגיע לבית משפט, תידרש אחותך להוכיח את גמירות דעת הוריכם לתת לה את אותה מתנה. אם לא תעמוד אחותך בנטל ההוכחה (נטל מוגבר, כפי שנקבע בפסיקה) היא לא תוכר כשותפה לבעלות בכספים בחשבון הבנק.

10.02.2017

חשבון בנק משותף להורים ולילד

שאלה: אני מתגורר בחו"ל ואחותי מתגוררת בארץ. הורי הקשישים צירפו את אחותי כשותפה בחשבון הבנק והיא מנהלת עבורם את כספיהם. האם קיימת אפשרות שאחותי תטען שהיא שותפה בחשבון ותנשל אותי מהירושה לאחר אריכות ימים של הורי?

תשובה: הפסיקה הבדילה בין חשבון בנק שנפתח מלכתחילה במשותף בין שני שותפים או יותר, לבין חשבון בנק שנפתח על ידי פלוני, שמפקיד בו מכספיו, ומצרף את אלמוני רק בשלב מאוחר יותר.
מדובר בחשבון אליו צורפה אחותך בשלב מאוחר מאד. על פי הפסיקה, משמדובר בכספים שהיו בשלב הראשון בבעלותו הבלעדית של אחד השותפים, לכן, בכדי שמחציתם תעבור לאחותך שהצטרפה לחשבון הבנק מבלי שנתנה תמורה מצידה, עליה להוכיח כי הוריכם התכוונו במפורש לתת לה מתנה על פי הוראות חוק המתנה התשכ"ח-1968.
אם המקרה יגיע לבית משפט, תידרש אחותך להוכיח את גמירות דעת הוריכם לתת לה את אותה מתנה. אם לא תעמוד אחותך בנטל ההוכחה (נטל מוגבר, כפי שנקבע בפסיקה) היא לא תוכר כשותפה לבעלות בכספים בחשבון הבנק.

חשבון בנק משותף להורים ולילד

צור קשר

שלח

חיפה

שד' המגינים 35, קומה 4,
ת.ד. 33691, מיקוד 31336

טל' (ארצי): Tel: (972) 04-8535656 
פקס': Fax: (972) 04-8534545
Voice mail:  050-8969912

תל אביב

דרך מנחם בגין 82, קומה 2, מיקוד 67138
(במשרד: ד"ר מ. דרוקר ושות' עורכי-דין)

טל': Tel: (972) 3-5611411
פקס': Fax: (972) 3-5614460 

דירוג BDI