חדשות

וידיאו משפטי
פורסם בתאריך:
14/05/2020
מאת:
מחלקת ליטיגציה (קרדיט צילום: אביב שילה)

לדחות או לקיים חתונה בצל הקורונה? וכיצד להתמודד עם בעל אולם אירועים

בעקבות התפרצותו של כוח עליון, שאף אדם ו/או מדינה לא ראו כמותו לפחות ב- 100 שנים האחרונות – הוא נגיף הקורונה, התקינה הממשלה באופן חסר תקדים תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020; בתקנות אלו נקבע כי אדם יהא ראשי לצאת למרחב הציבורי, כאשר מטרת היציאה היא, בין היתר, לשם השתתפות בחתונה. בד בבד, קובעות התקנות כי ניתן לקיים חתונה בהשתתפות של 10 אנשים לכל היותר, ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
נדגיש כי תקנות לשעת חירום הן מכשיר חקיקה ייחודי שבו משתמשת הממשלה רק במצב קיצוני בניגוד למצבים מסוכנים אחרים בתחום הבריאות אותם מסדירים באופן שגרתי באמצעות צווים על פי פקודת בריאות העם, והן מאפשרות לממשלה להפעיל כנגד האזרחים אמצעי אכיפה יוצאי דופן!

ברור לכל, כי רובם המכריע של הזוגות אשר קבעו עם בעל אולם האירועים תאריך לחתונה, טרם התוודע העולם לנגיף הקורונה, התחייבו מול בעל האולם לכמות מינימלית של משתתפים הנעה בין מאות אחדות, לבין מאות רבות, ולא לכמות מינימלית של 10 משתתפים ומטה. בנוסף, אין חולק כי בקשר לחתונות עתידיות כאמור, הן הזוג המאורס והן בעל אולם האירועים, לא צפו ולא יכלו לצפות את התפרצות מגפת הקורונה והשלכותיה הדרמטיות על העולם, ועל ישראל בפרט. בקצירת האומר יאמר כי לאור האמור, דיני הסיכול עשויים לחול על חוזי-חתונה כאמור.
הווה אומר, כל עוד מגפת הקורונה קיימת, וממשיכה לכפות על תושבי מדינת ישראל שינויים בסדרי החיים, אשר היו טריוויאליים לכל אדם ואדם במדינה בטרם התפרצה המגפה, לא ברור מתי יוכל הזוג המאורס לקיים את חתונתו כפי שרצה, ציפה והתחייב.

דחיית החתונה – למתי?

לכן, אחדים מבעלי אולמות האירועים הציעו (ובצדק) לדחות את תאריך החתונה למועד חדש וידוע. ברם, למרות שהצעת הדחייה כאמור נראית לכאורה כהצעה הוגנת המיועדת להיטיב עם הזוג המאורס, לא כך הדבר בכל המקרים; נסביר את הכוונה – בעל אולם האירועים מודע לכך שבמצב הנוכחי הוא לא יוכל לקיים את החתונה כפי שהתחייב, קרי קיום חתונה רבת משתתפים; לכן, "חרב" ביטול החתונה מחמת סיכול החוזה מתנופפת בפניו, והמשמעות של שימוש בחרב זו, היא כי בעל האולם עשוי "להפסיד" לקוח (הזוג), מבלי שיהא זכאי לפיצויים כלשהם. מאידך, דחיית החתונה למועד חדש וידוע תבטיח לבעל האולם את שמירת הלקוח והתחייבותו הכספית כלפיו.
כאן המקרה עשוי להסתבך – כאשר הזוג קובע עם בעל האולם תאריך חדש וידוע, הוא מתחייב לקיים את החתונה במועד החדש כפי שהוסכם, בהיותו מודע למשמעות "הקורונה", אך מבלי שהוא יודע אם החתונה תוכל להתקיים כמוסכם, מאחר שאף אחד כולל הזוג המאורס, לא יודע מתי יוסרו ההוראות המגבילות השתתפות בחתונות. כעת, לאחר שהוסכם תאריך חדש וידוע לקיום החתונה, הזוג לא יוכל לטעון כי ההשפעות האפשריות של מגפת הקורונה על קיום החתונה במועד החדש, לא היו ידועות לו במועד קביעת התאריך החדש. לפיכך, אם במועד החדש עדיין יהיו הגבלות שלא יאפשרו את כיום החתונה כמוסכם, יהא קשה לזוג לטעון כי עומדת לו טענת סיכול חוזה החתונה, והוא ימצא עצמו בעמדה נחותה מבחינה משפטית שלא רצה להיות בה והוא עשוי לשלם מחיר כבד.

הפתרון – ניסוח מסמך עדכון להסכם

על מנת למנוע את האפשרות שדחיית החתונה לתאריך נקוב לא תהיה אלא משום "טמינת פח" לזוג, על הזוג ובעל אולם האירועים לקבוע תנאים חדשים לקיום החתונה, מבלי לכבול את הצדדים למועד חדש מסויים. לכן, לאור הקושי בניסוח הסכמה כזו, אנו ממליצים בראש ובראשונה לא לקבוע תאריך חדש וידוע לקיום החתונה ולא לנסח הסכם חדש מבלי להתייעץ עם מומחה בתחום.
יחד עם זאת, בכל מקרה לא מומלץ לשקוט על השמרים. לא מומלץ לבחור בחוסר מעש, שכן הדבר עלול לפגוע זכויות הזוג ובמקום שמחת חתן וכלה, ייגרם לבני הזוג מפח נפש.
מחלקת הליטיגציה של משרד א. שילה ושות' מתמחה ביישוב סכסוכים מסחריים וניסוח מסמכים משפטיים מורכבים.

המידע עוזר לך? שתף עם חברים.