חדשות

וידיאו משפטי
פורסם בתאריך:
15/10/2022
מאת:
עו"ד אורי שילה

מי לא מכיר את מפגעי הריח והמראה הלא מלבב של פחי אשפה גדולים שמותקנים בכניסות של
בניני מגורים (גם בשכונות חדשות שמאוכלסות בימים אלה)?

מפגעים סביבתיים ואסתטיים שיוצרים פחי אשפה ענקיים בחזיתות הבניינים

לאחרונה, רוכשי דירות חדשות ששילמו סכומי עתק עבור רכישת דירותיהם מתרעמים על המפגעים
הסביבתיים והאסתטיים שיוצרים פחי האשפה הענקיים בחזיתות הבנינים. מפגעי הריח קשים יותר
להתמודדות כאשר מדובר בבנייני מגורים שיש בהם עשרות דירות, שכולן מפנות כמויות אשפה
עצומות מדי יום.

תקנות תכנון ובנייה בנושא מזעור סיכונים בריאותיים לבני האדם

חשוב לדעת שמתוך מטרה להתמודד עם המטרדים שיוצרים פחי האשפה, הותקנו בשנת 2019
תקנות תכנון ובניה שנכנסו לתוקף בתחילת שנת 2020 , אשר קובעות הוראות למזעור סיכונים
בריאותיים לבני אדם, מזעור מפגעים תברואתיים ומטרדים סביבתיים ובכלל זה זיהום אויר, ריחות
וכו' ואשר מחייבות את היזמים להתקין מיתקנים מודרניים, נגישים ובטיחותיים לאצירת פסולת
בהתאם לכללים ברורים ומקצועיים.

התקנות קובעות בין השאר, שבבנין רב קומות שבו 60 יחידות דיור בגרעין אנכי משותף יותקנו שתי מצנחות פסולת (או מצנחת
מתפצלת).

מה היא מצנחת פסולת?

מצנחת פסולת היא מתקן מסוג צינור שדרכו יכולים הדיירים להשליך פסולת בקומת המגורים שלהם, למיכל תקני ומאוורר, תוך נוחות מירבית לדיירים ומינימום
חשיפת בני אדם למפגעי ריח.
בנוסף, התקנות קובעות כי הרשות המקומית מוסמכת להחליט שמצנחת פסולת תותקן גם בבנינים
אחרים ולא רק בבנינים בני 60 יח"ד, אולם נראה כי לא אצה הדרך לרשויות המקומיות ליישם את
התקנות לפי רוח המחוקק.
נראה על כן, שרק הגברת מודעות ציבור רוכשי הדירות לתקנות החדשות תביא להפעלת לחץ על
יזמים ורשויות מקומיות לבנות בנינים משופרים, לשדרג את פתרונות סילוק האשפה בהשוואה למה
שהיה מקובל עד שנת 2019 , ולשפר בכך את איכות החיים של כולנו.

מצנחת אשפה
המידע עוזר לך? שתף עם חברים.