חדשות

וידיאו משפטי
פורסם בתאריך:
14/05/2020
מאת:
עו"ד - נוטריון אורי שילה

בקרוב - גם בזמן סגר ובידוד ניתן יהיה לעשות צוואה

לנוכח משבר הקורונה פרסם משרד המשפטים טיוטת תקנות לגבי הקלה על נוטריונים בישראל לאמת צוואה שלא בנוכחות המצווה באותו חדר עם הנוטריון אלא באמצעי טכנולוגי כגון שיחת וידאו. התקנות מציעות שלתקופה של 3 חודשים "צוואה תוכל להיעשות בפני נוטריון באמצעי טכנולוגי ובלבד שהנוטריון סבר כי השימוש באמצעי הטכנולוגי מוצדק נוכח משבר הקורונה וכי אין באמצעי הטכנולוגי כדי לפגום באפשרותו לברר את הכשרות המשפטית ואת חופשיות הרצון של המצווה ולאחר ששוכנע כי המצווה מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה".

הצעת התקנות החדשות

משרד המשפטים מבהיר: " בהתאם לתקנות הנוטריונים, חלה חובה על הנוטריון לברר את זהותו של המצווה ולבדוק את כשירותו לצוות ואת רצונו החופשי, כמפורט בתקנה 4 לתקנות האמורות.

בשל המגבלות בתקופת משבר הקורונה עלה קושי לערוך צוואה בפני רשות – השירות לא ניתן אצל בתי המשפט, בתי הדין הדתיים ורשמי הירושה. בנוסף עלה קושי גם ביחס לאפשרות לערוך צוואה בפני נוטריון, נוכח מגבלות התנועה והפעילות.

מוצע לאפשר למצווים הנמצאים במדינת ישראל לעשות צוואה בפני נוטריון באמצעי טכנולוגי, בכפוף לתיעוד אודיו-ויזואלי של עשיית הצוואה, כך שבצד אישור הצוואה יתועדו גם חלקיו המהותיים של המפגש המקוון בין הנוטריון למצווה; יובהר, כי התיעוד האמור אינו מהווה חלק מהצוואה אלא כלי עזר ראייתי, אותו הנוטריון מחויב לשמור באופן מהימן ומאובטח, למקרה הצורך."

מחלקת דיני ירושה ומשפחה של א. שילה ושות'

משרד א. שילה ושות' עורכי דין מתמחה בעריכת צוואות מכל הסוגים לרבות צוואות נוטריוניות, ומזה שנים רבות עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

המידע עוזר לך? שתף עם חברים.