פרסומים אחרונים
מאמרים בתחום

משרד א. שילה ושות' רואה את הלקוח הפרטי – האדם, כעומד במרכז החשיבות המקצועית של ייעוד מקצוע עריכת הדין.

המשפט המינהלי כולל טיפול בלקוחות פרטיים ובלקוחות עסקיים בסוגיות מכל קשת החיים – ביחסים שבין האדם לרשות המקומית או משרדי הממשלה, סוגיות בדיני בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות, סוגיות בתחומי התכנון והבנייה, רישוי עסקים, חופש המידע ועוד. במרוצת השנים ייצגו עורכי הדין במשרדנו לקוחות במגוון סוגיות מינהליות בועדות ערר, בבתי המשפט המחוזיים ובהמשך – בתי המשפט לענינים מינהליים, ובבג"צ.

המידע עוזר לך? שתף עם חברים.