חדשות

וידיאו משפטי
פורסם בתאריך:
29/09/2018
מאת:

צרפת מול ישראל
גישות שונות להשגת הקטנת צריכת החשמל הלאומית
מאת עו"ד אורי שילה* וניצן גפסו**
(*שותף במשרד א. שילה ושות', ** עו"ד ומומחית לפיתוח עסקי ואסטרטגיות בתחום האנרגיה)
צריכת האנרגיה בבניינים – לרבות זו המשמשת למיזוג (קירור וחימום), להפעלת מכשירים חשמליים, לתאורה ולהפעלת  ציוד אחר המותקן בבניינים – מהווה כ-40% מצריכת האנרגיה הכוללת בעולם; ועל כן הפחתת צריכת אנרגיה בבניינים צפויה לתרום באופן משמעותי להפחתת צריכת האנרגיה בעולם כולו. ההשלכות של מהלך לאומי להפחתת צריכת האנרגיה בבניינים הן מרחיקות לכת, שכן נצילות האנרגיה בבניינים מהווה גורם משמעותי שיש בכוחו להשפיע על תחומים כלכליים רבים ובמרכזם אקלים, בריאות הציבור ותעסוקה, הפחתת הגרעון הממשלתי, הן במישור הלאומי והן במישור הכלל-עולמי.
תנאי ראשון להצלחה במשימה הוא השגת שיתוף הפעולה של התושבים. ניתן להשיג זאת, מצד אחד, על ידי הגברת המודעות והעמדת אמצעים אקטיביים שבעזרתם יכול הצרכן לדעת כמה אנרגיה וכסף הוא מבזבז בכל רגע נתון, ומצד שני, על ידי חקיקה של חוקים ותקנות שמשמעותה – לא חסכת – שילמת ביוקר.
צריכת אנרגיה בבניינים ניתנת לצמצום בדרכים רבות, כאשר קידום תקינה וחקיקה מהווה כלי מרכזי לקידום יעד זה, בד בבד עם הגברת המודעות שיש להשפעות הסביבתיות של שיטות בניה ושימוש במבנים על הסביבה. החיסכון הפוטנציאלי למשק הבית הפרטי באמצעות התייעלות אנרגית תורם לכך, שנושא הבניה הירוקה נמצא בשיח הציבורי ובהתעניינות מתמדת של קהל הבונים ורוכשי הדירות, עד כדי כך ששיקול חדש מצטרף לשיקולי רכישת דירה – והוא – מהי רמת צריכת האנרגיה האקטיבית והפאסיבית של הדירה.  מדינות העולם החלו לקרוא את המפה וחלקן כבר הציבו יעדים לאומיים והינן מובילות חקיקה מתקדמת בנושא; כך למשל  בצרפת בה נתרכז ברשימה זו.
צרפת צועדת לקראת מודל חדש של  "רגולציה תרמית" RT2012
בשנת 2007 יזמה צרפת את "Environment Grenelle"  המהווה  מסגרת לפורום "שולחן עגול" עבור אזרחים ונציגי השירות הציבורי לדיון בסוגיות סביבתיות, מתוך כוונה להגדיר את הנושאים החשובים במדיניות הממשלה בנושאים אקולוגיים ופיתוח בר קיימא לשנים הקרובות.
תחום המבנים, האחראי ל– 42.5% מצריכת האנרגיה הכוללת של צרפת נדון בהרחבה, כאשר הדיון בפורום זה הוביל לחקיקת Réglementation Thermique 2012 – התקנות התרמיות  2012RT– המהוות רגולציה תרמית  מתקדמת עבור מבני מגורים חדשים. עד כניסת התקנות לתוקף ב- 1 לינואר 2013, חלה על בתי מגורים חדשים בצרפת, רגולציה תרמית משנת 2005 בשם 2005RT.  התקנת תקנות 2012RT– מהווה נקודת מפנה בהגדרת המדיניות הממשלתית בנושא צריכת אנרגיה במבנים ומהווה צעד ראשון לקראת תקן חדש אשר יחייב בנייני מגורים חדשים לייצר יותר אנרגיה ממה שהם צורכים!
 
מה בעצם ההבדל בין 2005RT ו- 2012RT?
לדברי השר הצרפתי הממונה על אקולוגיה, אנרגיה, פיתוח בר קיימא והים, תפקידה של המדינה הוא להגדיר מטרות. ואכן, הרעיון העומד בבסיס שני דברי החקיקה הינו מרחיק ראות בתכנון צריכה אנרגית של מבני מגורים וכוונת ממשלת צרפת היא להשיג יעד מיידי של הקטנת הצריכה של אנרגיה תרמית במבנים בשיעור של כ-15%.
החל מינואר 2013, כל בנייני המגורים בצרפת, חייבים להיבנות כך שצריכת האנרגיה שלהם תהיה נמוכה מ -50kWh (קילו וואט) למ"ר בשנה. בהשוואה ליעדים שנקבעו בתקנות הקודמות RT2005, אשר עמדו על  150 kWh  (קילו וואט) למ"ר בשנה, המדובר ביעד שאפתני ביותר.
יעד צריכת אנרגיה זה כאמור אינו אחיד, אלא משתנה בהתאם ל-8 אזורי אקלים להם חולקה צרפת. לדוגמא: בצפון מזרח המדינה התקרה המותרת הינה 65 kWh  (קילו וואט) למ"ר בשנה (אולם דרגת הבידוד שם גבוהה יותר), בעוד שבאזורי הים התיכון ובאזור הדרום מערבי של המדינה תקרת הצריכה מוגבלת עד 45 kWh  (קילו וואט) למ"ר בשנה.

המקור: אתר
https://www.lithouse.lt

 
 
לכל דירה משופרת תינתן "תעודת אנרגיה" חדשה
לצד התקנים האנרגטיים החדשים, ממשלת צרפת קבעה שתי רמות של אישורים אנרגטיים שייננו לכל דירה משופרת: HPE – "יעילות אנרגטית גבוהה" (לדירות שיעילותן האנרגטית טובה ב-10% מתקנות RT2012) ו-THPE – "יעילות אנרגטית מאד גבוהה" (לדירות שיעילותן האנרגטית טובה ב-20% מתקנות RT2012).

חקיקת RT 2012 מציבה יעד שאפתני, אבל מאפשרת מספר חריגים ומותירה מרחב לקבלת החלטות עתידיות ביחס לדרך להשגת המטרות. החידוש ב-2012RT, נובע מהכיוון אליו מובילה החקיקה ומשמעותו, כי מבנים שנבנים לאחר ינואר 2013 לרבות הרחבות בתים, יהיו בעלי ביצועי יעילות אנרגיה, טובים פי שלושה מהתקן הקודם.
יעד צריכת האנרגיה המכסימלית למבנה מבוסס על מדידת צריכת כל המערכות הנדרשות על מנת לספק את צרכי האנרגיה של הבניין כגון: בידוד תרמי של המבנה, חימום, מיזוג אוויר, חימום מים, תאורה, משאבות וכד' והינו מותאם בין היתר גם לאזור הגאוגרפי בו נמצא המבנה, גובה השטח עליו ייבנה המבנה, סוג הבניין וגודלו הכולל וסוג חומר הגלם המשמש לחימום (סולר, נפט, גז, חשמל וכדומה).
מלבד יעד צריכת האנרגיה, תקנות 2012RT קובעות סטנדרטים חדשים בתכנון האדריכלי. בהתאם לכך, עיצוב מעטפת המבנה חייב להיות מתוכנן באופן הממזער את צריכת האנרגיה, ועל האדריכל לקחת בחשבון גורמים המשפיעים על צרכי חימום, מיזוג אוויר ותאורה, כגון כווני נטיית השמש לבניין. חידוש נוסף בהשוואה ל-2005 RT מעבר ליעד צריכת האנרגיה הנמוכה, הינו הצגתן של דרישות חדשות, ביניהן, ניתן למצוא את החובה לשימוש באנרגיה מתחדשת בכל בניין חדש.
 
יישום התקנות החדשות צפוי לייקר את עלויות הבניה החדשה בצרפת בכ-20%
ההתמודדות עם יישום התקנות החדשות אינה פשוטה למתכנן, מאחר שמדובר על מערכת כללים המונה מעל  2000 עמודים, אשר דורשת ביצוע חישובים מורכבים.  כחלק מהגשת תוכניות בנייה, ידרשו המתכננים לעמוד ביעדי נצילות האנרגיה, הנדרשים עבור המבנה שהם מתכננים באמצעות הגשת דוחות מפורטים. הדרך לביצוע חישובי ביצועי האנרגיה הנדרשים, תהיה באמצעות העסקת יועצים מומחים בתחום, העושים שימוש בתוכנות מחשב שתוכננו במיוחד למטרה זו. הציפייה היא כי באופן בלתי נמנע, ישפיעו הדרישות החדשות על שוק הבנייה ויגרמו לייקור עלויות הבנייה החדשה, אשר יתבטא לפי ההערכות בעלייה של כ- 20% .
 
 
השלב הבא: "אנרגיה חיובית". החל משנת 2020 יתוכננו מבנים המייצרים יותר אנרגיה ממה שהם צורכים.
תקנות 2012RT יובילו להסדרה רגולטיבית מתקדמת הצפוייה לחול ב- 2020 (2020RT) ואשר תחייב את כל הבניינים החדשים ליצור מאזן אנרגטי חיובי, כלומר לייצר יותר אנרגיה ממה שהם צורכים!
הסדרה צפוייה זו טרם הוגדרה סופית, אך תהליכי התווית הדרך והעבודה על המדדים להתייעלות אנרגטית, יחלו כבר במהלך החודשים הקרובים.
 
ישראל
בישראל שבה מחירי החשמל ממשיכים לטפס, החשש ממחסור בחשמל קיים כל הזמן, ופליטת חומרים המזיקים לבריאות ולסביבה נמשכת, יש מקום להסדרת חקיקה אשר תחול על הבונים ועל הצרכנים כאחד, ואשר תוביל להפחתה בצריכת החשמל בבניינים. אם יושג בישראל יעד של הקטנת צריכת האנרגיה התרמית ב-15% ניתן יהיה לדחות בשנים רבות את הקמתה של תחנת כח חדשה. משמעות חסכון זה הינה עצומה והחסכון  עשוי לגלם יתרונות רבים ומידיים הן לכלל המשק והן למשק הבית הפרטי.

בשנת 2006 פורסם תקן ישראלי מספר 5281. תקן זה שאינו חובה, שואף לצמצום את ההשפעה הסביבתית המזיקה של בניינים חדשים ומשופצים. התקן מתייחס לבנייני מגורים וכן למבנים מסחריים. בתחילת יולי 2011 הושק תקן חדש ומשופר לבנייה ירוקה התקן החדש מקיף מגוון רחב של מבנים, ומתייחס הן לבנייה חדשה והן לשדרוג בנייה קיימת כולל מערך חדש של בדיקה והתעדה. אולם, במצב בנוכחי אין לתעשיית הבנייה די תמריצים לאימוץ וולונטרי של עקרונות בנייה ירוקה.

ב"תוכנית הלאומית להתיעלות אנרגטית – צמצום בצריכת החשמל 2010-2020" שפרסם משרד התשתיות הלאומיות בשנת 2010, קיימת תחזית לכך שהתרומה של התיעלות אנרגטית במסגרת בניה חדשה "מודעת האנרגיה" תהיה בהיקף של 38% מסך ההתיעלות הכללית במשק האנרגיה עד לשנת 2030.

ישראל שהיא חברה בארגון ה-OECD  ומחוייבת למדיניות הארגון לצמצום פליטות מזהמים לאוויר, נהנית מחודשי שמש ארוכים ומגידול עצום במספר בקשות פטנט המוגשות בתחומי הקלין-טק. ישראל הינה חלוצת המדינות בתחום עידוד ניצול אנרגיית שמש לחימום מים, ואין לה כל בעייה אובייקטיבית לאמץ את המודל הצרפתי ולהתקין תקנות בנייה חדשות אשר יחייבו עמידה בתקני תכנון מתקדמים, שימוש באנרגיה מתחדשת, שימוש בחומרי בנייה, בידוד ואיטום מתקדמים,  אמצעי מדידה וחיווי של רמת צריכת האנרגיה בבית, והכל למען מטרה אחת ברורה – צמצום מיידי בהיקפי צריכת האנרגיה הלאומית, צמצום פליטת מזהמים לאוויר וחסכון מודע מצד הצרכנים בצריכת האנרגיה הביתית.

לצד האמור, נראה כי אם כל דירה תהיה חייבת לקבל תעודה המעידה על רמת צריכת האנרגיה שלה, בדומה לרפורמה הירוקה במיסוי כלי הרכב בישראל, ישנה הצרכן הישראלי את העדפתו הכלכלית, ויעדיף לרכוש דירה יעילה מבחינה אנרגטית ואף לשלם עבורה מעט יותר!

הערה לסיום: אנו סבורים כי כצעד ראשון למימוש חובה של בנייה מודעת אנרגיה, ראוי כי הממשלה תדרוש מיזמים של פרוייקטים של תמ"א 38 ליישם עקרונות של בנייה ירוקה וחסכונית באנרגיה, כתנאי לקבלת מלוא סל התמריצים על פי החוק והתמ"א. בדרך זו יווצר איזון בין הצורך של האזרח להגנת ביתו ושלומו לבין הצורך הלאומי להקטנת פליטות מזהמים לאוויר.

הצורך ידוע, האמצעים והידע קיימים, וכל שנותר הוא להמתין למחוקק היצירתי אשר ירים את הכפפה.

המידע עוזר לך? שתף עם חברים.